Anna Maria Ryste Odden

Anna Maria Ryste Odden

Regnskapsmedarbeider
Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum
+47 92 06 70 10

Maria er en del av administrasjonen og har ansvaret for fakturering og kundehåndtering i forbindelse med netthandelen vår.
Hun har flere års erfaring innenfor salg og administrasjon og er en stor hjelp for oss i hverdagen.