Slik beskyttes du best mot det pågående globale angrepet wannacrypt!

Slik beskyttes du best mot det pågående globale angrepet wannacrypt!

Oppdater Windows

Installer oppdatering MS17-010 på samtlige Windowsmaskiner for å forhindre spredning. Mer informasjon her: https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
For eldre maskiner som XP og 2003 server gå hit: http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598

Informer ansatte

Flest maskiner infiseres gjennom skadelig kode via epost. Sørg for å informere de ansatte om å ikke klikke på vedlegg eller linker i mailer de ikke vet de kan stole på.

Oppdater tredjepart

Et minimum er å ha installert antivirus på alle maskiner. Sørg for at dette også er oppdatert. 
Mer informasjon om å oppdage wannacrypt her: https://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Ransom:Win32/WannaCrypt

Ha en beredskapsplan

Sørg for å ha tilgjengelig personell som kan håndtere krisen dersom uhellet er ute. Teknisk krisehåndteringspersonell og systemkonsulenter bør være informert, samt at tilganger til systemer og verktøy for håndtering bør være klargjort.

Verifiser sikkerhetskopier/backup

Sjekk at backup fungerer og gjør restoretest. Sjekk også at all relevant data er tatt backup av.
Dersom dere blir angrepet er dette fort eneste og sikreste utvei. 

CentPro tilbyr proaktiv overvåking og patch av både klienter og servere.
Alle disse punktene er allerede ivaretatt for våre kunder.
Ønsker dere en trygg og forutsigbar drift? Kontakt oss for mer informasjon.